Lužické hory a jejich záchrana před realizací záměru společnosti ČEZ v podobě výstavby nového vedení VVN 110kV stožáry tímto územím!

Společný cíl

Proč to děláme?

Nový Bor - Svor

Našim společným cílem je především ochrana přírody Lužických hor spočívající v zabránění poškozování krajinného rázu Lužických hor. V současné době existují již nové technologie, které jsou k životnímu prostředí daleko šetrnější a nepoškozují původní ráz krajiny (např. kabelové vedení stejnosměrným proudem, sloupy podobající se stromům, …).

Nejsme proti záložnímu vedení VVN do Šluknova, nicméně je třeba najít kosensus mezi obcemi Novoborska, Rumburska, Varnsdorfska a ochranou Lužických hor tak, aby nedošlo k poškození krajinného rázu a likvidaci pomalu a slibně se rozvíjejícího cestovního ruchu.

Jiří Vosecký

Více …

Většina z nás, kteří se v boji proti znehodnocení Lužických hor firmou ČEZ angažují má k této části České republiky hluboký vztah. Je to dáno tím, že mnozí z nás se zde narodili, jiní zde strávili velkou část svého života. Hlavní motivací k naší aktivitě je především vztah k přírodě, k životnímu prostředí, které jako jedno z mála v naší zemi není výrazně zatíženo průmyslovou výrobou, těžbou nerostných surovin a s tím související produkcí zplodin různého druhu. Záleží nám na tom, aby toto „zatím čisté“ životní prostředí přežilo jednak nás, ale zůstalo zachováno i do budoucnosti, neboť  jedině takovýto přístup k tomu co jsme zdědili je správný. Nikdo z nás nechce dopustit, aby díky lidské lhostejnosti, honbě za ziskem a neochotě dělat kompromisy došlo k tomu, že zničíme to nejcennější co přímo ovlivňuje naše životy ve všech směrech.

Chtěli bychom využít všechny možnosti, které máme k tomu, aby záměr firmy ČEZ zasáhl do životního prostředí Lužických hor a do života obyvatel našeho regionu co nejméně. Budeme se snažit ze všech sil, abychom tohoto cíle dosáhli.

Ing. Kateřina Jonáková

Rousínov

Více …

Přidejte se k nám

Svor - pohled z Klíče

Vzhledem ke klimatu, CHKO, zdrojům podzemní vody či zastavěnosti území je vhodnější podzemní vedení. Je ale nutné jednoznačně prokázat nezbytnost trasy.

Pro překonání averze veřejnosti a maximálního využití cest a manipulačních ploch, nutných pro stavbu kabelové trasy, by bylo vhodné zvážit, zda pracovní cesty a plochy vedle trasy, by nebylo vhodné upravit například jako cyklostezku, běžeckou trať či lyžařskou trať. Manipulační plochy by bylo možno využít pro umístění informačních tabulí, map s informacemi o místních zajímavostech či umístit na ně stoly a lavice jako odpočinková místa.

Ing. Václav Tenenko

Více …